Văn bản ban hành - Xã Gio Mai - Gio Linh


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
1 3418/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định Chủ trương đầu tư (Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 4)
2 3421/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019
3 3410/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc Bố trí kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 3408/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc cấp kinh phí Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024
5 3409/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc Bố trí kinh phí cho Ban quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ