Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio Linh

Danh bạ 


STT Họ tên Phòng ban Chức danh Điện thoại Email
1 Trương Hữu Quyền Đảng ủy Bí thư Đảng ủy, CT Hội đồng nhân dân 0915157246 truonghuuquyen@quangtri.gov.vn
2 Nguyễn Quang Thoại Đảng ủy Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 0919245919 nguyenquangthoai@quangtri.gov.vn
3 Hoàng Thanh Lương Ủy ban nhân dân PBT Đảng ủy, CT Ủy ban nhân dân 0965362555 hoangthanhluong@quangtri.gov.vn
4 Ngô Xuân Hoài Hội đồng nhân dân PCT Hội đồng nhân dân 0961702357 ngoxuanhoai@quangtri.gov.vn
5 Trương Hữu Thắng Ủy ban nhân dân PCT Ủy ban nhân dân 0915924234 truonghuuthang@quangtri.gov.vn
6 Phan Thị Ái Nhân UBMT, các đoàn thể Chủ tịch UBMTTQVN 0947457812 phanthiainhan@quangtri.gov.vn
7 Trương Công Chiến UBMT, các đoàn thể Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0942567034 truongcongchien@quangtri.gov.vn
8 Nguyễn Quang Soái UBMT, các đoàn thể Chủ tịch Hội nông dân 0814466347 nguyenquángoai@gmail.com
9 Trịnh Văn Mùi UBMT, các đoàn thể Bí thư xã Đoàn 0788308789 trinhvanmui@quangtri.gov.vn
10 Trương Thị Đông UBMT, các đoàn thể Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 0399997880 truongthidong@quangtri.gov.vn
11 Trương Khắc Tuấn Ủy ban nhân dân Văn phòng - Thống kê 0972191907 truongkhactuan@quangtri.gov.vn
12 Trần Minh Hải Ủy ban nhân dân Trưởng Công an 0943090057 haicagiomai@gmail.com
13 Khương Ngọc Hải Ủy ban nhân dân Chỉ huy trưởng Quân sự 0778559567 khuongngochai@quangtri.gov.vn
14 Trương Khắc Tuấn Anh Ủy ban nhân dân Văn phòng - Thống kê 0981461545 truongkhactuananh@quangtri.gov.vn
15 Trương Nguyễn Kiều Trang Ủy ban nhân dân Văn phòng - Thống kê 0905004981 truongnguyenkieutrang@quangtri.gov.vn
16 Hoàng Văn Anh Ủy ban nhân dân Địa chính - Nông nghiệp 0971725777 hoangvananh@quangtri.gov.vn
17 Trương Hữu Hiền Ủy ban nhân dân Địa chính - Xây dựng 0393428707 truonghuuhien@quangtri.gov.vn
18 Bùi Thị Kiều Ủy ban nhân dân Tài chính - Kế toán 0943268444 buithikieu@quangtri.gov.vn
19 Phan Thị Mỹ Hạnh Ủy ban nhân dân Văn hóa - Xã hội 0919860851 phanthimyhanh@quangtri.gov.vn
20 Bùi Thị Hồng Ủy ban nhân dân Văn hóa - Xã hội 0971124234 buithihong@quangtri.gov.vn
21 Trương Thị Lụa Ủy ban nhân dân Tư pháp - Hộ tịch 0918363246 truongthilua@quangtri.gov.vn
22 Ngô Thị Thành Ủy ban nhân dân Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, NKT&BTXH; Văn thư, thủ quỹ 0983329195 thanhgiomai@gmail.com
23 Bùi Thị Ánh Nguyệt UBMT, các đoàn thể PCT HLH Phụ nữ, UNT, Giao liên 0935158007 buianhnguyethl@gmail.com
24 Tạ Quang Hòa UBMT, các đoàn thể PCT Ủy ban Mặt trận 0332489456 taquanghoa1993@gmail.com
25 Nguyễn Chính Chất UBMT, các đoàn thể PBT xã Đoàn 0976396701 chinhchatkhoaluatdhhue@gmail.com
26 Trương Hữu Quản Ủy ban nhân dân Chủ tịch Hội Người cao tuổi 0932465224