Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio Linh

TỔNG QUAN VỀ XÃGIO MAI

 

Gio Mai là một xã thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

* Địa lý:

- Xã Gio Mai nằm ở phía đông nam huyện Gio Linh, có vị trí địa lý:

- Phía đông giáp xã Gio Hải và xã Gio Việt

- Phía tây giáp xã Gio Châu và xã Gio Quang

- Phía nam giáp huyện Triệu Phong

- Phía bắc giáp thị trấn Gio Linh, xã Gio Hải, và xã Gio Mỹ.

Xã Gio Mai có diện tích 20,79 km², dân số năm 2018 là 5.343 người, mật độ dân số đạt 257 người/km².

* Lịch sử:

Đến năm 2018, xã Gio Mai có diện tích 17,57 km², dân số là 5.002 người, mật độ dân số đạt 285 người/km², gồm hai làng: Mai Xá, Lâm Xuân. Tuy nhiên, để tiện quản lý hành chính nên hai làng chia thành ba hợp tác xã: Mai Xá, Mai Hà, Lâm Xuân.

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Theo đó, sáp nhập 3,22 km² diện tích tự nhiên và 341 người của xã Gio Thành vừa giải thể vào xã Gio Mai.

Sau khi sáp nhập, xã Gio Mai có diện tích 20,79 km², dân số là 5.343 người, gồm 04 thôn: Mai Xá, Mai Đông, Lâm Xuân, Tân Minh.

* Kinh tế:

Xã Gio Mai kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tuy nhiên thời gian gần đây tận dụng lợi thế địa phương (nằm giữa trung tâm Thành phố Đông Hà và vùng phát triển kinh tế biển) xã đã phát triển thêm các ngành nghề thương mại, dịch vụ.