Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio Linh1. Đăng ký bằng Thuê bao di động

Điều kiện: Thuê bao di động dùng đăng ký tài khoản phải là thuê bao đã được đăng ký chính chủ

Bước 1: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký” -> Chọn đối tượng đăng ký tài khoản là “Công dân” tại vùng 3 (Chú ý: Đăng ký bằng thuê bao di động chỉ dành cho Công dân) -> Công dân Chọn “Thuê bao di động” tại vùng số 4

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký bằng thuê bao di động -> CBCCVC/ người dân nhập đầy đủ các thông tin hợp lệ tại vùng số 6, sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 7 (Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc).

Chú ý: Hệ thống sẽ tự động kiểm tra tài khoản có tồn tại hay không, trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống-> Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch của các nhà mạng để lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản.

Bước 3: CBCCVC/ người dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận” tại vùng số 8. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP.

Bước 4: Tại màn hình nhập mật khẩu, CBCCVC/ người dân nhập và xác nhận lại mật khẩu sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 9 để hoàn thành Đăng ký tài khoản.

Lưu ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt. Tài khoản được đăng ký bởi Thuê bao di động sẽ có mức xác minh 2( đã được xác minh bởi nhà mạng)

2. Đăng ký tài khoản bằng Mã số BHXH

Bước 1: Tại màn hình “Chọn phương thức đăng ký” -> Chọn đối tượng đăng ký tài khoản là “Công dân” tại vùng 3 -> CBCCVC/ người dân chọn “Bảo hiểm xã hội” tại vùng số 4

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký bằng Bảo hiểm xã hội-> CBCCVC/ người dân nhập hợp lệ các thông tin đăng ký( Các trường có dấu * đỏ là các trường bắt buộc) tại vùng số 6 sau đó nhấn “Đăng ký”.

Chú ý: Hệ thống sẽ kết nối với CSDL BHXH để truy xuất thông tin của Công dân và so sánh DL từ BHXH với dữ liệu Công dân nhập vào, nếu khớp thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản có tồn tại hay chưa dựa vào CMT/CCCD được lấy tự hệ thống BHXH.

Trường hợp đã tồn tại tài khoản trên hệ thống -> Hệ thống sẽ hiển thị thông báo khi đăng ký, người dùng có thể lấy lại mật khẩu bằng chức năng “Quên mật khẩu” tại màn hình đăng nhập hoặc đến quầy giao dịch lấy lại mật khẩu hoặc khiếu nại khi không sở hữu tài khoản. Trường hợp dữ liệu nhập lên hệ thống không khớp với CSDL BHXH thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo không đăng ký được tài khoản.

Bước 3: CBCCVC/ người dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng và nhấn “Xác nhận” tại vùng số 8. Nếu chưa nhận được mã OTP hoặc hết thời gian nhập OTP thì Công dân nhấn “Gửi lại OTP” để lấy lại mã OTP.

Bước 4: Tại màn hình nhập mật khẩu, CBCCVC/ người dân nhập và xác nhận lại mật khẩu sau đó nhấn “Đăng ký” tại vùng số 9 để hoàn thành Đăng ký tài khoản.

Tài khoản được đăng ký bởi Mã số BHXH sẽ có mức xác minh 2 (đã được xác minh bởi cơ quan BHXH).

Chú ý quy tắc đặt mật khẩu: Sử dụng 8 ký tự trở lên bao gồm chữ thường, chữ in hoa, số và ký tự đặc biệt