Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio Linh

Sáng ngày 19/5/2023, Đảng bộ xã Gio Mai đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thường vụ phụ trách địa bàn; đồng chí Nguyễn Hữu Chính, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, HUV phụ trách địa bàn; đồng chí Phan Thanh Hải, Chuyên viên BTC Huyện ủy. Về phía xã có đồng chí Trương Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã; TT Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể xã và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Thoại, PBT TT Đảng ủy xã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí nêu lên những kết quả nổi bật qua hơn 02 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết mà xã đã xác định từ đầu nhiệm kỳ (21 chỉ tiêu). Tính đến 15/5/2023 xã đã đạt được 14/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội; 07/21 chỉ tiêu đang trong lộ trình thực hiện; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng... Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trương Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó nêu lên những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong quá trình lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghi quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, từ đó đưa ra 06 giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong thời gian tới.

(Đ/c Trương Hữu Quyền, BTĐU, CT HĐND xã thông qua báo cáo kiểm điểm)

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều đồng tình, nhất trí cao với những đánh giá kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.