Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio Linh

Tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chínhSáng ngày 09/11/2023, UBND xã Gio Mai tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) với sự tham gia của các đồng chí là Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, thôn cùng các đồng chí là Lãnh đạo Công an, Trạm y tế, Trường học trên địa bàn xã Gio Mai.